App Vui App VUI

Hướng dẫn vẽ mắt - Eye drawing tutorial

Hướng dẫn vẽ mắt - Eye drawing tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=StpEhYS37IA&t=470s

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 3 tuần

0


Hướng dẫn vẽ tượng thi đại học kiến trúc hà nội năm 2011 - Hanoi architectural university

Hướng dẫn vẽ tượng thi đại học kiến trúc hà nội năm 2011 - Hanoi architectural university
https://www.youtube.com/watch?v=Jbmou4xDdDM&t=9s

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 3 tuần

0


Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao vát mảng cơ bản - Drawing tutorial statue plaster beveled

Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao vát mảng cơ bản - Drawing tutorial statue plaster beveled
https://www.youtube.com/watch?v=JMtweyyfCRE&t=153s

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Hướng dẫn vẽ khối chóp tứ diện và khối hình lập phương - Drawing tutorial cubes tetrahedron and cube

https://www.youtube.com/watch?v=MHlcfsGJRVQ&t=985s
Hướng dẫn vẽ khối chóp tứ diện và khối hình lập phương - Drawing tutorial cubes tetrahedron and cube

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Hướng dẫn dựng hình chia mảng tượng thi Đh Kiến Trúc HN 2002

https://www.youtube.com/watch?v=5IAy-pxTtjg&t=1985s
Hướng dẫn dựng hình chia mảng tượng thi Đh Kiến Trúc HN 2002

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Sửa bài vẽ tượng Mặt Nạ vát mảng cho học viên Tiều Tu Trang - Edit drawing statue human face beveled

Sửa bài vẽ tượng Mặt Nạ vát mảng cho học viên Tiều Tu Trang - Edit drawing statue human face beveled
https://www.youtube.com/watch?v=MHYNzs2zt4M

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Hướng dẫn vẽ hình khối cơ bản cho học viên lớp 4 Văn Tài Em - Basic cubes drawing tutorial

Hướng dẫn vẽ hình khối cơ bản cho học viên lớp 4 Văn Tài Em - Basic cubes drawing tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=NwblWlKs8KU

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Một số bức tranh chì vẽ mẫu của ThS. Kts Đinh Xuân Quỳnh - GV Lớp Dạy Vẽ Xuân Hà

Một số bức tranh chì vẽ mẫu của ThS. Kts Đinh Xuân Quỳnh - GV Lớp Dạy Vẽ Xuân Hà
https://www.youtube.com/watch?v=MsHG7WaZUG0&t=62s

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Sửa bài vẽ tượng trung niên tóc Đan Trường cho học viên Hứa Văn Cường

Sửa bài vẽ tượng trung niên tóc Đan Trường cho học viên Hứa Văn Cường
https://www.youtube.com/watch?v=ZD8-EN0cSI0

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0


Sửa bài vẽ tượng thi Đh Kiến trúc HN 2006 cho học viên Lương Trọng Cường (tự Hứa Văn Cường)

https://www.youtube.com/watch?v=sbVTJL3Npfo&index=2&list=PLu4BC098Z3yRqRiSgbMUsNR2SRdDg-ZCe
Sửa bài vẽ tượng thi Đh Kiến trúc HN 2006 cho học viên Lương Trọng Cường (tự Hứa Văn Cường)

Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Cách đây 1 tháng

0
 
Tin nhắn
Tin Tuc Tin Nong

Tin Tuc Tin Nong

Tham gia từ: 14/11/2016

Nhấn ESC để thoát.
Ngày Số bài post Thiếu bài
Sep 1 0 0
Sep 2 0 0
Sep 3 0 0
Sep 4 0 0
Sep 5 0 0
Sep 6 0 0
Sep 7 0 0
Sep 8 0 0
Sep 9 0 0
Sep 10 0 0
Sep 11 0 0
Sep 12 0 0
Sep 13 0 0
Sep 14 1 0
Sep 15 0 0
Sep 16 0 0
Sep 17 0 0
Sep 18 0 0
Sep 19 0 0
Sep 20 0 0
Sep 21 0 0
Sep 22 0 0
Sep 23 0 0
Sep 24 0 0
Sep 25 0 0
Sep 26 0 0
Sep 27 0 0
Sep 28 0 0
Sep 29 0 0
Sep 30 0 0
Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?