App Vui App VUI
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giải trí hôm

Cười đau bụng =)))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nói gì vậy nhỉ

Không có ưa mấy đứa nói nhảm =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giảm cân nào

Câu chuyện giảm cân truyền kỳ =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Chết cười Vui.us, haivl)))

Lâu lâu troll lại trò này cho đỡ nhàm :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Thư giãn tí

Thốn thì khỏi phải nói rồi :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Bom tấn thật

Phim bom tấn cách đây vài chục năm =))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Méo thể nhin được mà Vui.us, haivl))

Mình là mình éo làm được như thê này đâu :v

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Tuyệt không mọi người Vui.us, haivl)

Tuyệt vời múa rối với nhân vật nghệ sĩ Michael Jackson

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16
 

hahaha !

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long 1 kiếp

 

166

x Báo ảnh trùng
Tin nhắn
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Tham gia từ: 09/07/2016

Nhấn ESC để thoát.
Ngày Số bài post Thiếu bài
Jan 1 0 0
Jan 2 0 0
Jan 3 0 0
Jan 4 0 0
Jan 5 0 0
Jan 6 0 0
Jan 7 0 0
Jan 8 0 0
Jan 9 0 0
Jan 10 1 0
Jan 11 0 0
Jan 12 0 0
Jan 13 0 0
Jan 14 0 0
Jan 15 0 0
Jan 16 0 0
Jan 17 0 0
Jan 18 0 0
Jan 19 0 0
Jan 20 0 0
Jan 21 0 0
Jan 22 0 0
Jan 23 0 0
Jan 24 0 0
Jan 25 0 0
Jan 26 0 0
Jan 27 0 0
Jan 28 0 0
Jan 29 0 0
Jan 30 0 0
Jan 31 0 0
Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?