App Vui App VUI
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giải trí hôm

Cười đau bụng =)))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nói gì vậy nhỉ

Không có ưa mấy đứa nói nhảm =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giảm cân nào

Câu chuyện giảm cân truyền kỳ =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Chết cười Vui.us, haivl)))

Lâu lâu troll lại trò này cho đỡ nhàm :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Thư giãn tí

Thốn thì khỏi phải nói rồi :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Bom tấn thật

Phim bom tấn cách đây vài chục năm =))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Méo thể nhin được mà Vui.us, haivl))

Mình là mình éo làm được như thê này đâu :v

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Tuyệt không mọi người Vui.us, haivl)

Tuyệt vời múa rối với nhân vật nghệ sĩ Michael Jackson

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16
 

hahaha !

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long 1 kiếp

 

201

x Báo ảnh trùng
Tin nhắn
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Tham gia từ: 09/07/2016

Nhấn ESC để thoát.
Ngày Số bài post Thiếu bài
Jul 1 0 0
Jul 2 0 0
Jul 3 0 0
Jul 4 0 0
Jul 5 0 0
Jul 6 0 0
Jul 7 1 0
Jul 8 0 0
Jul 9 0 0
Jul 10 0 0
Jul 11 0 0
Jul 12 1 0
Jul 13 0 0
Jul 14 0 0
Jul 15 0 0
Jul 16 0 0
Jul 17 0 0
Jul 18 0 0
Jul 19 0 0
Jul 20 0 0
Jul 21 0 0
Jul 22 0 0
Jul 23 0 0
Jul 24 0 0
Jul 25 0 0
Jul 26 0 0
Jul 27 0 0
Jul 28 0 0
Jul 29 0 0
Jul 30 0 0
Jul 31 0 0
Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?