App Vui App VUI
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giải trí hôm

Cười đau bụng =)))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nói gì vậy nhỉ

Không có ưa mấy đứa nói nhảm =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


giảm cân nào

Câu chuyện giảm cân truyền kỳ =)))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Chết cười Vui.us, haivl)))

Lâu lâu troll lại trò này cho đỡ nhàm :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Thư giãn tí

Thốn thì khỏi phải nói rồi :))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Bom tấn thật

Phim bom tấn cách đây vài chục năm =))))

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Méo thể nhin được mà Vui.us, haivl))

Mình là mình éo làm được như thê này đâu :v

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16


Tuyệt không mọi người Vui.us, haivl)

Tuyệt vời múa rối với nhân vật nghệ sĩ Michael Jackson

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Cách đây 1 kiếp

16
 

hahaha !

Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long 1 kiếp

 

179

x Báo ảnh trùng
Tin nhắn
Nguyễn Châu Long

Nguyễn Châu Long

Tham gia từ: 09/07/2016

Nhấn ESC để thoát.
Ngày Số bài post Thiếu bài
Apr 1 0 0
Apr 2 0 0
Apr 3 0 0
Apr 4 0 0
Apr 5 2 0
Apr 6 0 0
Apr 7 0 0
Apr 8 0 0
Apr 9 0 0
Apr 10 0 0
Apr 11 0 0
Apr 12 0 0
Apr 13 0 0
Apr 14 0 0
Apr 15 0 0
Apr 16 0 0
Apr 17 0 0
Apr 18 0 0
Apr 19 0 0
Apr 20 0 0
Apr 21 0 0
Apr 22 1 0
Apr 23 0 0
Apr 24 0 0
Apr 25 0 0
Apr 26 0 0
Apr 27 0 0
Apr 28 0 0
Apr 29 0 0
Apr 30 0 0
Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?