App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Sao một thời gian cố gắng cấp cứu thì bác sĩ đã đành phải bó tay và trao trả lại cho thanh niên ấy cái xác của... điện thoại.

xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?