App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Khen anh lại hóa ra thừa
Vì anh ăn đứt, chẳng chừa một ai
Nếu mà về khoảng đẹp... chai
Gang-Đông-Gun chỉ xách giày theo anh...(chảnh)
Chị em đeo bám xung quanh
Đông như kiến cỏ, sao đành chọn ai?
Vô tình anh lại.. ế dài
Đẹp.. chai như rứa, chỉ hoài công thôi..! :(

Xấu trai có gì sai @@

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?