App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

sáng vác gậy chọc ông, tối ông vác gậy chọc lại thì... :))
Quân tử trả thù nửa đêm chưa muộn :v

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?