App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vũ Khí Cổ Đại có sức mạnh ra sao? Pluton, Poseidon và Uranus, 3 vũ khí cổ đại này có hình thù như thế nào? Mối liên hệ giữa Vũ Khí Cổ Đại và The Void Century là gì?

Vũ Khí Cổ Đại

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?