Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thì đó
chạy bán sống bán chết thế kia thì có ngày mồ yên mã đẹp

Vận tốc và thời gian
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?