Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Tụi anh vẫn còn muốn tự do cô em ah... éo muốn lấy vợ đâu.

tụi anh éo muốn lấy vợ đâu nhé
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?