Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Đã bị thương đi bệnh viện rồi... ấy thế mà gặp cảnh này nữa thì có mà nằm nhà xác

Tội cho bệnh nhân ấy | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?