App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Nhóm người manh động xém chết vì ý định vượt đường gay xe lửa... hên là xe vừa kịp đến thì họ đã kịp lùi lại.

Tí chết

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?