Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Toan Pham

Toan Pham

Cách đây 3 tuần

Bựa

3.424

2

Thanh niên biểu diễn rất hay nhưng chọn không đúng chỗ nên lãnh kết quả đau đớn... tan vỡ đời trai

Thốn phải biết
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?