App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Ahuhu, đã bảo làm phụ nữ khổ lắm mà :'( Giặt quần giặt áo tóat mồ hôi đít mà nó còn cho quả ngã sấp măt >

thiệt tình

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?