App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Đang lơ mơ còn ngái ngủ thấy thế này chắc thụt vào
luôn chứ đừng nói chi là đái.

Thấy thế này ban đêm ông nào đái ra không ?

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?