Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Tốt rồi đi thi tuyển vào bộ phận bom mìn khói lửa của đoàn làm phim đi có cửa kiếm ăn đấy

Thanh niên chơi trội rảnh rỗi nhồi thuốc nổ chơi và cái kết... :o | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?