Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Tao tưởng giờ này mày phải chầu diêm vương rồi chớ

Tao tưởng giờ này mày phải chầu diêm vương rồi chớ
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?