Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Con gái là chúa của những suy luận...

Suy luận của con gái
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?