App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.


Ngũ Lão Tinh là những người đứng đầu chính quyền thế giới hiện nay, có thể nói họ đang nắm giữ quyền lực tối cao nhất trên thế giới. Đó là một nhóm gồm 5 người đàn ông, có thể chỉ huy toàn bộ lực lượng Hải Quân, Cipher Pol, Thất Vũ Hải. Cho đến nay, vẫn chưa ai biết sức mạnh thực sự của bất cứ nhân vật nào trong Ngũ Lão Tinh.

Sức mạnh của Ngũ Lão Tinh

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?