App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Ông quá tệ
thua cả mấy đứa ăn xin ngoài đường
Thế éo nào lại như vậy ??

So sánh

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?