App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Dự định đến nhà bạn chơi
Nghe tin đồn thổi đã đi sang Lào
Lúc trước cửa ngõ cao sang
Cũng vì đánh bạc tan hoang cửa nhà

Xót thương cho cảnh bần hàn
Căn nhà tạm bợ đem cầm đánh lô
Máu me cờ bạc ngẫm rồi
Khi mà sung máu cái nồi cũng đi

bạn ơi! Hãy là chính mình
Cái nghề cờ bạc lục bình nổi trôi
Ăn chơi đến lúc hết thời
Làm giầu nhà cái chỉ còn túi không

Xưa nay cờ bạc hóa Rồng
Chỉ nghe sự tích có Rồng thật đâu
Đời người có lúc sa chân
Quay đầu làm lại bằng bàn tay không.

Quá cmn đà...

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?