App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Màn ảo thuật đơn giản vói chỉ một chiếc hộp giấy nhưng vô cùng ảo diệu và không kém phần hấp dẫn của hai ảo thuật gia không chuyên.

Quá ảo so với quy định

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?