App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vâng cô vợ vô cùng thương yêu chồng
đã biết cách mua vãi để may cà vạt cho chồng
và lấy phần dư để may áo

Phần còn dư

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?