Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thật là khổ
nếu chúng ta
có thể tìm ra nhau
thì hai chúng ta
đâu có thể nào
ở nơi đây đâu

Oái oăm
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?