Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Cho nó tét lỗ đít thấy bà ông dải nó luôn... đồ quỹ sứ

Ở chốn đông người mà toàn là con nít, mà bọn nó vẫn diễn được, cạn lời với bọn TQ | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?