Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Xã hội loạn quá ...khổ thật.
Mai mốt mua thanh lưỡi cưa về làm quả đao đề phòng tình trạng này

Nhóm côn đồ lao xe vào nhà, đuổi đánh vợ chồng @@ | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?