App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Em hết buồn thì thu lại đến
Đang quên đi những nỗi đau xưa
Thủ nước mắt để rồi khi ước
Dâm đôi mi ngậm gió thu buồn

Nhỏ qua đây mà! nên vợ nó mới thẩm du! :v

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?