App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thế éo nào người ta lại ngắm một mắt khi bắn vậy ???
Ai có biết câu trả lời không ?

Nhắm một mắt

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?