App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Con ngựa chiến thật dũng mãnh... có thể hút văng chiếc xe tang đi xa... quả thật là hư cấu quá đi mà.

Ngựa này là ngựa sắc àh

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?