App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Bọn này ghe gớm lắm cờ hó mà bọn nó leo lên đầu lên cổ
ngồi thế kia thì bọn nó còn sợ ai nữa chứ.

Ngồi lên nhau thế này được chưa ?

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?