Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vậy chứ tao biết có mấy thằng não ngắn vẫn chưa hiểu đấy.

Ngị lực phi cmn thường..
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?