App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Một khi anh đã tập chung làm việc thì đừng có nhỡn với anh... đặc biệt là nhỡn nhây như vầy nhé

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?