App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Nóng ủ hơi nồng thỏa giấc đêm
Nóng tình bè bạn thắm xuân thềm
Nóng hòa thuận, đất tràn hoa quả
Nóng quyến hương, trà gợi khúc êm
Nóng vội mưu hèn không được thế
Nóng ngầm kế diệu chắc hơn nêm!
Nóng sinh hai ngả xuôi và ngược
Nóng quá lẽ thường gay cấn thêm!

Mưu hèn kế bẩn

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?