App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Chơi màn bẩn thỉu tung cứt lợn
Bắt ngửi khen thơm hỏng mũi mình
Đầu trò lảng vảng bày đống lớn
Bồi môn xông xáo miệng thúi inh

Mặt người trơ trẽn hơn sâu bọ
Dạ sói hung hăng mất niềm tin
Quen thói phỉnh phờ bài xanh đỏ
Có ngày bỏ mạng chốn điêu linh

Mưu hèn kế bẩn

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?