App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.


Quân Cách Mạng với người đứng đầu là cha của Luffy có mục tiêu thực sự là gì? Liệu tổ chức này được thành lập để lật đổ chính quyền thế giới hay còn mục tiêu nào khác?

. Mục tiêu thực sự của quân Cách Mạng?

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?