Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Móc túi trên xe Buýt 150 bị phụ xe phóng thẳng Baton 3 khúc vào đầu Cần lắm những anh phụ xe như này #videovui

Móc túi trên xe Buýt 150 bị phụ xe phóng thẳng Baton 3 khúc vào đầu Cần lắm những anh phụ xe như này | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?