Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Mặc áo này ra đường thì cứ gọi là Gấu theo hàng đàn

Mặc áo này ra đường thì cứ gọi là Gấu theo hàng đàn
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?