App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Lời can gián của hy lạp:
Hy Lạp:
Hoàng đế:
- Ta muốn mở mang bờ cõi, đẩy biên giới rộng hơn và càng xa Thành Đô càng tốt. Đất nước thêm tài nguyên lãnh thổ, những làng mạc là thành luỹ nuôi và bảo vệ Vương triều, bọn ngoại bang không sấn gần ngai vàng của ta được ! Việc này chỉ cậy nhờ vào chiến tranh!
Quần thần:
- Để làm thế thì mất rất nhiều năm mà chưa chắc, hao tổn muôn sức dân, tiêu tốn cơ man tài nguyên, núi bạc, bao tinh hoa tắm máu, cùng đó thù oán chồng chất, bách tính đau khổ tột cùng.... Kẻ mạnh và tham lam thường nghĩ đến chiến tranh! Kẻ yếu vì giữ cơ hội sống ít ỏi mà quyết liệt tử chiến. Tâm trí Bệ hạ hẳn nhiên hàng ngày phải lao lực nghĩ mưu kế và đối phó. Vương quốc có thể rộng hơn nhưng lòng người hẹp lại đến tăm tối. Kẻ địch bị đẩy xa hơn nhưng hờn căm lại đầy xung quanh. Đất đai thêm nữa nhưng xâc người chất đầy. Tài nguyên vơ về lúc ấy chỉ để dụng cho chiến tranh. Chi bằng Bệ Hạ mở mang bờ cõi bằng giao thương giao lưu giao đãi giao văn giao phùng....

Lời can gián :)

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?