App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Một nhóm 3 người luôn luôn tồn tại mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn người còn lại (áp dụng nguyên lý Đi Rích Lê).

Làm bài tập nhóm

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?