Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Để chọn chồng.. người phụ nữ thường không có khái niệm hài lòng

Không thể nào làm hài lòng phụ nữ
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?