App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Nếu bạn khóc ở trong vũ trụ thì nước mắt của bạn sẽ lơ lửng như thế này đây.

khóc

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?