App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thân trai giặc đến cứ mà xông.
Nợ nước đền ơn hiến máu hồng.
Biển đảo tàu bè cần chuẩn bị.
Biên cương súng đạn phải lo phòng.
Lòng thề giữ nước luôn ngời sáng.
Dạ quyết gìn nhà mãi sạch trong.
Bảo vệ giang sang chung một mối.
Yên bình hạnh phúc vẹn non sông.
VH


BIEN CUONG LU GIAC CON.
Khoát áo chinh y trận lướt xông
Tài trai húy lộng chí tang bồng
Biên cương lũ giặc còn gây sóng
Đất nước muôn dân vẫn dự phòng
Quyết đuổi quân thù luôn sạch bóng
Thề gìn tổ quốc mãi bừng trong
Yên bình tiếng súng không nghe ngóng
Đẹp đẽ cờ tung rạng núi sông..

Khi bầu trời quyết đinh

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?