App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

khi a sói đi bác sĩ thì chỉ có thể làm cho bác sĩ khóc thét lên mà thôi... đặc biệt là các bác sĩ nữ sẽ sợ lắm đây

khi a sói đi bác sĩ

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?