App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.


Joy Boy” là ai?“Joy Boy” là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của đảo Người Cá. Nhân vật này được nhắc đến lần đầu tiên khi Nico Robin đọc khối Poneglyph tại khu rừng dưới biển Sea Forest.

Joy Boy” là ai?

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?