App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Từng có 1 vị đạo sĩ vân du tứ phương ngang qua nơi đây bỗng thấy thiên địa có dị tượng, ngài bấm tay bói quẻ mới tính ra rằng nơi đây từng có Chu Tước đản sinh, ấy là thế địa linh nhân kiệt, tất có nhân tài sắp xuất thế. Thật vậy, chỉ vài tháng sau có .

Xem clip hot, video hài tại VUI.US

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?