Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Gái xinh và gái xấu luôn có sự phân biệt đối xử một cách vô cùng rõ rệt

Gái xinh dễ bị 'ghẹo'
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?