App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Trai khôn trai chọn vợ già
Sẵn con khỏi đẻ sẵn nhà ở luôn
Quan khờ mới ...sống vì lương
Quan khôn tìm cách nhiễu nhương ăn xài
Gái khôn gái chọn lâu đài
Vila biệt thự miệt mài gái chơi
Ra ngoài một bước...xe hơi
Tội gì lấy kẻ suốt đời...hon đa
Gió sương nắng táp mưa sa
Làm gì cho khổ đời ta chân dài
Trai khôn trai lấy vợ tài
Tuy già một tí nhưng xài tiền đô
Ra đường một bước ô tô
Tội gì lấy gái nghèo xơ không nhà
Máy bay tuy cũ tuy già
Nhưng mà được lái được là phi công
Chim khôn chim đã sang sông
Em khôn em đã lấy ông lão già
Anh khôn anh đã có nhà
Trai tài gái sắc thật là xứng đôi.

Đúng là xứng đôi vừa lứa

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?