App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Cuộc đời vốn vĩ không bao giờ giống với phim... vì vậy đừng có bao giờ xem phim rồi áp dụng thực tế, hậu quả sẽ không lường đâu... không rin thì bạn có thể xem hình là ví dụ minh họa tiêu biểu nhất.

Đời không như mơ

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?