Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

gặp tao là thằng quay phim chắt tao tán hết cả 3 quá kể chuyện kiểu 3
cái mỏ cũng chỏ thì có tai con chó cũng không nghe rỏ

Đỡ không nổi thì hãy chịu đựng đi mấy chế ơi =))) Bạn nào có cao kiến với ca này không ta? :v | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?