Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Đang đốt vàng thì cô hiện về.... Có thánh nào giải thích được hiện tượng này không.?

Điều gì đó sai sai | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?