Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

con cái quay ra nói: muốn chịch thì nói mẹ đi, diễn hoài bố mày ghét...

Đẹp tuyệt (y) | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?