App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

TráiTim BăngGiá

TráiTim BăngGiá

Cách đây 1 kiếp

Vui mỗi ngày

1.556

0

Đừng từ bỏ hy vọng mọi chuyện rồi sẽ khác :)

trên tay vòi nước cứu hỏa
bạn chạy đi vui chơi
khổ thân bác lái xe tơi
hehe éo biết nói gì với ông này :3
tập luyện kiểu này chắc chớt

cứu hỏa

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?