App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

trên tay vòi nước cứu hỏa
bạn chạy đi vui chơi
khổ thân bác lái xe tơi
hehe éo biết nói gì với ông này :3
tập luyện kiểu này chắc chớt

cứu hỏa

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?